TransPhotoTransPhotoUrban Electric Transit

Правила за текста под снимките

Последна редакция от 07.12.2015 г.; Последна редакция на раздел София от 14.03.2017. Промените са отбелязани в червен цвят.

1. Местоположение на заснемане


1.1. В това поле се отразява мястото на което се намира транспортно средство (ТС) в момента на заснемане.
Например, салона - това не е място на заснемане, защото ТС не може да се намира в своя собствен салон.

1.2. Какво точно трябва да се оказва в това поле:
 • Крайна спирка - ако превозното средство е на нея.
  Под крайна спирка се разбира място оборудвано за обръщане посоката на движение на ТС (не е задължително ТС да е по маршрута си)

  Крайна спирка се отбелязва:
  — К/ст "(име на крайната спирка)"

  Обърнете внимание, че съкращението «К/ст» се записва точно така, както е указано: «ст» с малки букви, без точка в края.

  Примери:
  — К/ст "Гео Милев"
  — К/ст "кв. Княжево"
  — К/ст "ж.к. Люлин 5"
 • Улици (Булеварди, Пътни артерии)
  Когато ТС се намира на улица и булевард, то трябва да се отбележи в следния ред, за улица: "Улица (наименование)", за булевард: "Булевард (наименование)". Ако ТС в момента на заснемане напуска една улица/булевард и отива към друга улица/булевард, то може да се отбележат и двете наименования. Като първо се записва улица която напуска ТС, след това се поставя "˽ / ˽" и след това се записва улицата в която навлиза ТС. Ако просто ТС се движи направо и не сменя посоката на движение, то трябва да отбележите само улицата/булеварда по който се движи то. Ако ТС преминава през кръстовище, то не е необходимо да записвате името на самото кръстовище.
  Когато ТС се намира на площад, то се отбелязва: "Площад (наименование)".

  Примери:
  — Улица Търново
  — Булевард Христо Ботев
  — Площад Лъвов мост
 • Название на местности (квартал, област, район)
  Aко е невъзможно да определите на коя улица се намира ТС, или просто няма улица в този участък. Или ако мястото на което е заснето ТС е с известно наименование и се използва масово.

  Примери:
  — кв. Горна баня
  — Борова гора
  — Национален Дворец на Културата
  — Надлез/Подлез Надежда
 • Название станции — за снимки от метрото, скоростния трамваи и т.н.
  Преди името трябва да е само думата "станция" за скоростен трамваи и думата "метростанция" за метрополитена. И трябва да изглежда по следния начин "Станция "(наименование)"", или "Метростанция "(наименование)"".

  Примери:
  — Метростанция "Национален Дворец на Културата"
  — Метростанция "Сердика II"
  — Метростанция "Централна железопътна гара"
 • За снимки от халетата на депата и районите на депата
  Tрябва да отбележите вида на депото и името му. Трябва да изглежда така за:
  "Трамвайно депо (наименование)", "Тролейбусно депо (наименование)", "Метродепо (наименование).

  Примери:
  — Трамвайно депо Красна поляна
  — Тролейбусно депо Искър
  — Метродепо Обеля
 • За снимки от салона, заводските табелки, кабината и пулта
  За снимки от горепосочените места, моля отбележете със "* и името на модела".
  Като за трамваи: * наименование на трамвайния модел
  За тролейбуси: ** наименование на тролейбусния модел
  За ретро возила: *** наименование на ретро модела (няма значение вида на транспортното средство)
  За метро возила: **** наименование на метро модела

  Примери:
  — * PESA 122NaSF
  — ** Ikarus 280.92
  — *** Siemens & Halske
  — **** 81-740.2Б

  Целта на това отбелязване е по-лесното намиране на снимки от тези отделни части на транспортното средство.

 • Ако е невъзможно да укажете местоположението според оказаните по-горе методи, моля оставете полето празно.

1.3. Записа на мястото на заснемане, трябва да започва с главна буква. А в края на местоположението, не се поставя точка.

1.4. Мястото на заснемане трябва да бъде възможно по-кратко. Въпреки това съкращение на думи не се допуска.
Думи като «улица», «булевард», «площад», «железопътна гара» и т.н се записват цели. Също така държавни и благороднически титли се записват цели, като: «Княз»,«Цар»,«Княгиня» и т.н.
Единствено се допускат съкращения за чинове и титли: академик → «акад.», генерал → «ген.», професор → «проф.», доктор → «д-р» и т.н.

Примери:
— Булевард Княз Александър Дондуков
— Булевард Княгиня Мария Луиза
— Булевард Цар Освободител
— Булевард акад. Иван Гешов
— Булевард ген. Михаил Скобелев
— Булевард проф. Цветан Лазаров
— Улица арх. Йордан Миланов
— Булевард д-р Петър Дертлиев

1.5. Названия на крайните спирки, спирките, станциите на метрото и скоростния трамвай се оказват в кавички, а железопътните гари и спирки - без кавички. Разрешава се използването само на горни двойни кавичики (").
Примери:
— К/ст "кв. Иван Вазов"
— Спирка "Вишнева"
— Метростанция "Обеля"
— Метро участък "Г.М.Димитров"—"Мусагеница"
— Железопътна гара София Север
— Железопътна спирка Искърско шосе
— Железопътен участък Връбница — Надежда

1.6. Мястото на заснемане трябва да бъде указано на български език.

2. Маршрут


2.1. Това поле е за номера на маршрута, по който се движи ТС по време на заснемане.

2.2. Ако ТС не се движи по маршрут с пътници (служебен пробег, пробен пробег, технически пробег, за депо, от депо - но не се е включило в маршрута си) моля отбележете с знак "Х", ако ТС е учебно, моля отбележете с "У". В останалите случай, когато транспортното средство е в депо или извън експлоатация, моля оставете това поле празно.
«Служебен», «Пробен», «Технически», «За депо» и «Учебен» и т.н — не са номера на маршрута, ако желаете след "Х" в полето маршрут, може да отбележите вида на пробега в съседното поле от дясно "забележка".

2.3. В допълнение на случаите, посочени 2.2., това поле трябва да остане празно и в случаите:

2.3.1. --- (не приложимо за София)
2.3.2. Снимки от интериора (салон, кабина, пулт), заводска табелка, оборудване и части от ТС.
2.3.3. --- (не приложимо за София)
2.3.4. Маршрут който не може да се определи.

3. Забележка


3.1. Полето служи за съобщаване на допълнителна информация за ТС, изобразено на снимката.

3.2. Ако на снимките има състав или няколко ТС, то в полето забележка, трябва да окажете обезателно какъв е вида на състава.
Чрез «+» записваме активните съединения (работа в система много единици, СМЕ), чрез «-» неактивни (пасивни състави, между моторен вагон и ремарке в т.ч. дори и когато се теглят/бутат повреден/тестов вагон).

Примери:
— СМЕ 2041+2042 (допустимо е и 2041+2042)
— 1181-217 (в този случай 1181 — моторен вагон, 217 — безмоторен вагон)
— Теглене 2057-3007
— Бутане 4080-2036

Писането на «СМЕ 2037-2038» — е неправилно (защото това не е СМЕ, за да е СМЕ, е нужно да се запише чрез «+»).


3.3. Ако линеен вагон не се движи по маршрута си (в т.ч. нулевите пробези), то в полето забележка е по желателно да се записва следното.
Примери:
— За депо
— Служебен
— Пробен
— Технически
— Учебен

3.4. Ако снимката е от вътрешността на ТС, за обяснение моля използвайте полето "Описание", полето "забележка" не трябва да се попълва.

4. Описание


4.1. Полето описание служи за допълнителна информация към изображението, за обекта на снимката и за поясняване на потребителите в сайта.

4.2. Текста в полето описание трябва да започва с главна буква. Края на изречението трябва да завършва с точка. Също така текста в полето "Описание", трябва да спазва всички норми и правила на българския език (или на езика на който е записан).

4.3. Ако описанието е написано на български език и потребителя има желание да го запише на руски, то може да го направи, като дублира текста.

4.4. За не авторски снимки, в полето описание трябва задължително да се съдържа автора и/или източника. Името на автора е препоръчително да бъде отбелязан с удебелен шрифт ([b]...[/b]).

4.5. В полето описание се разрешава използването на прости кодове BBCode: [b] [u] [i] [s]. При форматиране на текста, трябва да вземете под внимание особеностите на форматирането.