TransphotoUrban Electric Transit

Строителство на 3 метродиаметър - етап 1

Строителството на етап 1 от Метродиаметър 3, започна на 20.01.2016 г. с изграждане на МС 6, 9, 10, 11, 12.[*11] Строителството на МС 8 и 14, започна на 01.02.2016 г.
Първоначално строителството ще започне с етап 1 в участъка ул. Житница — Централна градска част — Театър София — Владимир Вазов със 8 метростанции, участък от 7,8 км и метродепо. Той е разделен на под етапи, които ще се строят заедно. Като строителството ще започне през 2016 година. А участъка в ЦГЧ ще се копае с тунелопробивна машина.
  • 1 позиция е участъкът от км 11+966 до км 8+996 с 2 метростанции [МС 12 при "Гешов" и "България" и МС 14 при ул. "Житница" и бул. "Цар Борис ІІІ"] е Обединение "Метро-3-2014"ДЗЗД — цена: 47 774 281.88 лв.
  • 2 позиция е участъкът от км 8+996 до км 6+561 с 3 метростанции [МС 09 на бул. Патриарх Евтимий и бул. Васил Левски, МС 10 при Национален Дворец на Културата и МС 11 при "бул. Прага" и бул. П. Славейков"] е ДЗЗД "Метро Билд Център" — цена: 93 895 303 лв.
  • 3 позиция е участъкът от км 6+561 до км 4+320 с 3 метростанции [МС 05 при ул. Ильо Войвода и ул. Панайот Хитов] ,[МС 06 при Малък градски театър "Зад канала", МС 08 при "Орлов мост"] е Обединение "Метро строителство" — цена: 120 582 112 лв.[*4][*6]
  • 4 позиция е участъкът с дългия тунел с ТБМ, е "Гражданско дружество ДВУ" — цена: 195 231 553.91 лв.[*4]
В етапа на строителството на метролинията, ще се строи и метродепо Земляне. В етапа на проектиране, отпаднаха от този етап "1" - 2 метростанции: 07 и 13.
Правителството е дало съгласието си управляващият орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 да подпише договор с „Метрополитен“ЕАД за предварително финансиране на първия етап на проекта за разширяване на метрото в София.[*7] Станциите на третата линия на метрото ще са по-дълбоки – под 20 м. МС Орлов мост ще се строи по подземен метод, а другите станции ще се реализират по миланския.[*10]

Най-важно и най-продължително като време за изграждане е централното трасе. То изисква 42 месеца за строителство, т.е. малко над 3 години и половина.Ще са нужни общо 4 години, като в този срок влизат изпитанията и дейността на приемателните комисии.Идеята е всички дейности по етап 1 и 2 да завършат заедно, през първата половина на 2019 г. Последната година на строителството ще е посветена основно на релсови пътища, схеми на управление и функциониране и т.н.[*10]

Немска "къртица" ще прокопава третия лъч на метрото. Тя е поръчана специално за терена на трасето.[*15]


Метростанции от позиция 1

Метростанция 12 - кръстовище на бул. България и бул. акад. И. Ев. Гешов - в строеж Метростанция 12 е с дължина 106.60 м, ширина 19.90 м и 16-17м дълбочина на изкопа. Станцията е стандарта с 2 странични перона, всеки с дължина по 100 м, който е на долното подземно ниво.[*1] Широчината на пероните е 5 м, което ги прави едни от най-широките за този тип станции - със странични перони.[*19] На горното подземно ниво са разположени два вестибюла. Източният вестибюл излиза директно на нивото на съществуващия подлез на бул. "България и бул. "Гешов"
Западният излиза на 200 м от източния - в тротоара на бул. "България" от страната и в близост до площад "Ручей", на завоя на бул. "България" Осигурени са ескалатори в двете посоки, асансьори.
Избраната технология за изграждането на МС 12 е милански способ за по-бързото възстановяване на автомобилното движение в северозападното локално платно на бул. "България".
От югозападната страна се наложи нов вестибюл с нов изход, заради проблеми с отчуждаване и частни имоти. Служебните помещения са на нивото на вестибюлите. Така се намалява дължината на станцията. Югозападния изход е в рамките на свободните зони. Широчината на пероните е 5 м - едни от най-широките за този тип станции със странични перони.[*1]
Изграждането на метростанцията, ще бъде съвместна с изграждането на кръстовището на две нива на бул. България и на бул. Гешов.
Организация на движението, след 20.01.2016:
МС 6[*12];07.03.2016[*22];

Метростанция 14 - кръстовище на бул. Цар Борис III и ул. Житница - в строеж Нивото на пероните е първо подземно и най-дълбоко ниво - минус 23 м. Второто подземно ниво е за вестибюла и от него са нагоре изходите от 4-те страни на кръстовището. Третото ниво е транспортният тунел, който може да бъде построен, защото нивелетата е ниска – така или иначе копаем, тунелът може да облекчи натовареното кръстовище, уточнява инж. Антон Янев.
Пешеходните връзки максимално улесняват пътниците. Съоръжението е вход и изход на метрото и подлез на голямото кръстовище. Технологията на изпълнение е различна за отделните участници на метростанцията. Като конструктивни ситуации двете съоръжения - тунел и метростанция са под ъгъл и това допълнително затруднява конструктивното решение. МС 14 е с дължина 106.20 м, широчина 20 м в тясната част и 23.80 м в широката част, има джобове, в които се побират стълби и ескалатори. Така перонът остава със сравнително постоянна широчина.
Покритата част на тунела е 58 м и е част от проекта на метростанцията. рамките към тунела ще са обект на друг проект. В близост до метростанцията е корекцията на река Владайска - тя определя дълбочината на МС 14.[*1]

Голямо предизвикателство ще бъде реализацията на станцията на бул. „Цар Борис III” и ул. „Житница” в „Красно село”. Тя ще е на три нива поради това, че върху нея ще се изгради подземното преминаване на улицата за коли. Другата причина да потъва трасето е, че ще е под няколко имота и е необходимо дълбочината да бъде под 8 м.[*10]
Организация на движението, след 01.02.2016:

Метростанции от позиция 2

Метростанция 09 - кръстовище на бул. Патриарх Евтимий и бул. Васил Левски - в строеж Метростанцията е разположена под бул. "П. Евтимий" между ул. "Хан Крум" и сградата на бившия нотариат. Има едно основно влизане от изток – към кръстовището, където са разположени три входа:
- Основният е пред сградата на нотариата – стълбите са до -3.5 м, има и асансьор
- Вторият е пред кино "Одеон" – стълбите са до -4.0 м
- Третият е пред сградата на "Булгартабак" – стълбите са до -4.5 м, има ескалатор и асансьор.
В западната част на станцията има евакуационен изход, стълбите на който излизат на северния тротоар на булеварда до ул. "Хан Крум".За всички нива е осигурена достъпна среда с асансьори.[*1] Метростанцията ще бъде на дълбочина от 12 м. Причината за това е, минималното допустимо преминаване от 8 м.[*10]

Организация на движението, след 20.01.2016:
Първоначални строителни площадки, подготвителни за въвеждането на следващия основен етап дейности за строителството на метростанцията. Очакваното завършване за реализиране този етап е краят на месец март 2016 година.
2016.01.14[*9]; МС 9[*12]; 07.03.2016[*22];15.03.2016[*23];

Метростанция 10 - Национален Дворец на Културата - в строеж Метростанцията е разположена под бул. "П. Евтимий" между ул. "Княз Борис I"/ул. "Цар Асен" и бул. "Витоша". Две влизания в станцията. От изток през съществуващия подлез към 2-ри метродиаметър – 3 входа със стълби и асансьор. На запад – два входа – северен тротоар в градинката на храм "Св. Георги" – стълби и асансьор и южни стълби в тротоара. Дълбочина до -4 м. На метростанция №10 третият метролъч прави връзка с втори метродиаметър и с тролеите по бул. "П. Евтимий".[*1]

Работните площадки по строителството на метростанцията ще са 2, а тунелът ще е на дълбочина от 19 м.[*14]
Организация на движението, след 20.01.2016:
Първоначални строителни площадки, подготвителни за въвеждането на следващия основен етап дейности за строителството на метростанцията. Очакваното завършване за реализиране този етап е краят на месец март 2016 година.
2016.01.14[*9]; МС 10[*12];07.03.2016[*22];

Метростанция 11 - бул. Георги Софийски и Медицинска Академия - в строеж Метростанцията е разположена под бул. "Г. Софийски" между входа на Медицинска академия при ул. "Константин Иречек" и бул. "П. Р. Славейков". Има две влизания – югозападно от Медицинска академия с два входа: стълбите са на площадчето срещу академията, а към Медицинска академия при Александровска болница има стълби, ескалатори и асансьор. Североизточното влизане от кръстовището с бул. "П. Р. Славейков" е с три входа със стълби и асансьор – двата по югозападните тротоари на бул. "П. Р. Славейков" и един към баня "Мадара".[*1] Особеностите на изграждането на метростанцията са свързани с градската среда – относително по-широко е пространството на площадката, но подземната инфраструктура е много наситена, нивото на водите тук е по-дълбоко - на 9-10 метра.[*18]
Организация на движението, след 20.01.2016:
Първоначални строителни площадки, подготвителни за въвеждането на следващия основен етап дейности за строителството на метростанцията. Очакваното завършване за реализиране този етап е краят на месец март 2016 година.
2016.01.14[*9]; МС 11[*12];07.03.2016[*22];

Метростанции от позиция 3

Метростанция 08 - Орлов мост - в строеж Станцията на Орлов мост е разположена в югоизточния ъгъл на Княжеска градина. Дълбокото заложение на станцията се налага, заради преминаването на тунела под Перловска река и вече изградените тунели на Първи метродиаметър. Това налага перонната зала да е на -4 ниво. Профила на станцията е сложен, с неправилна форма, налагаща се, заради изградените конструкции на травалаторния тунел на станцията от Първи метродиаметър и необходимостта те да продължат да се експлоатират по време на строителството. Перона е в права отсечка без колони със стеснявания в средната секция, оформени от стълбищните клетки. Всеки перон има две стълбищни клетки с чела, гледащи в противоположни посоки, като само една от тях е оборудвана с ескалатор. Асансьорите са по един за всеки перон и предоставят връзка с ниво -1, където е разположен и изхода на станцията – в съществуващия подлез на ул. Сан Стефано (където сега излиза травалаторния тунел на станцията от Първи метродиаметър).

На ниво -3 е разположена надперонна тераса за преминаване от стълбищата към перона към три ескалатора, водещи директно към касовата зала и вестибюла на ниво -1. Това прави перонната зала по-просторна и компенсира тесните перонни участъци около стълбищата. На ниво -2 са разположени служебни помещения. На ниво -1 са разположени вентилаторна и помпена станция, авариен изход и касовата зала. Тя заема пространството на сега съществуващата водна каскада, ограждаща подлезния изход на ул. Сан Стефано откъм Княжеската градина. Решението на пространството предполага закриването на стълбището, водещо от спирката на автобусите на бул. Евлоги Георгиев към подлеза.[*2]

Сериозно предизвикателство е станцията на Орлов мост. Тя е особена, защото геологията е изключително лабилна там. Ще е необходимо да се направи доста укрепване и заздравяване на почвата, за да може да се изгради обектът. Основно там ще се изгражда по нов австрийски способ с една голяма шахта. Всичко това изисква определени специфики на самото строителство. Допълнително има изключително много подземни води и пясъчни лещи и е възможно най-лошото стечение на хидрогеоложките условия. Строителите това са го видели в тръжните документи и знаят, че е необходимо да предприемат нужните мерки. Каквито и да са условията, трябва да се осъществи и тази метростанция.[*10] Тунела към станцията ще се дълбае на части от по 200 - 300 метра. След това ще се укрепва с циментови инжекции.[*15]

Метростанцията ще се строи само през една работна шахта, за да се засяга колкото е възможно по-малко паркът около Паметника на Съветската армия. След приключването й там входовете към метрото вече ще са 7.[*14]Обектът ще бъде изграден 24 метра под пътното платно на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". [*17]
Организация на движението, след 01.02.2016:
МС 8[*16]

Метростанция 06 - Малък градски театър "Зад канала" - в строеж Трасето продължава по естакадата, докато достигне ул. Ильо войвода след което се изтегля южно от моста Чавдар, където потъва в траншея и на последно място – тунел. На мястото на потъването ще е изходния котлован на тунелопробивната машина. След широка крива трасето достига станция 06-III, разположена под пътното платно на бул. Евлоги Георгев (посока Център) и най-източната част от парк Заимов.
Вид: Подземна метростанция
Нива: -3
Изходи: 2
Обща дължина на станцията: 120 м.
Дължина на перона: 100 м.
Вид на перона: Два странични перона
Широчина на двата странични перона: 3,8 - 4,5 м.
Обща външна дължина: 15-18 м.
Връзка с други метро диаметри: Не
[*2];[*21]
Станцията е дълбоко заложена заради необходимостта да се премине под Перловска река и е със странични перони и колони по периферията на перона.. Перонната зала е с правоъгълна форма, докато коловозите са разположени в нея с лека крива, за да компенсират изместването на станцията от оста на булеварда. Изходите от перонната зала към вестибюла се извършва от общо два изхода за всеки перон. Всеки изход е оборудван с ескалатор и стълбище. Асансьорите са два – по един за всеки перон, разположени по симетралната ос на станцията.
Заради дълбокото заложение на станцията перонната зала е на -3 ниво. На -2 ниво е разположена една обща и за двете направления касова зала, като турникетите са разположени по-близо до южния край на станцията. Поради голямото пространство, което заема (за да достигне северните изходи на пероните) в средата на платената зона са разположени обеми за социални функции (най-вероятно киоск, какъвто има на терасата на МС Сердика II). На ниво -1 са разположени служебни помещения.[*2] Изходът на станцията по план трябваше да е само един, разположен на ъгъла на бул. Мадрид и бул. Евлоги Георгиев. Като е оборудван с три ескалатора, които достигат директно касовата зала на -2 ниво. Беше предвиден и още един изход както от запад, така и от изток.[*21]

Една от шахтите на тунелопробивната машина, ще бъде на западното платно на булеварда северно от кръстовището му с бул. „Янко Сакъзов”. Тунелопробивната машина ще дойде от направление площад "Орлов мост".[*13][*21] За строежа на станцията, движението по бул. „Евлоги Георгиев” няма да се спира, а ще бъде двупосочно само в източното платно.[*14]

Обект: Обособена позиция 3 от етап 1 на трети метродиаметър: Метростанция "Орлов мост" (№8), Метростанция "Евлоги и Христо Георгиеви " (№6) и 150 м тунелен участък за обръщане на съставите.
Възложител: "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: Обединение "Метростроителство", съставено от "Трейс Груп Холд" АД , "Евро Алианс"АД и "Инжпроект" ООД
Стойност: 75 582 112 лева.
Проектант: "Инжпроект" ООД с ръководител арх.Константин Косев, проектант на конструкцията "БИАС-М"ЕООД
[*21]
Строителството на метростанция 06 започна на дата: 20.01.2016 година. [*11]. Избраният начин на изграждане е така нареченият Top down метод (Милански способ), което означава изграждане на шлицови стени и покривна плоча, впоследствие се изгражда вътрешната конструкция.

Технологията на изпълнение включва:
- Изместване на подземната инфраструктура
- Първичен изкоп за изпълнение на водещи бордюри
- Изпълнение на шлицови стени
- Изпълнение покривна плоча върху терен
- Изграждане на технологична рампа в южната част на станцията, влизане под плочата и изпълнение на изкоп към северната част. Изпълнение на анкери в ниско откопаната част.
- В дейностите по изграждане на метростанцията е включено и външно водопонижение на околното пространство, целта е временно натоварване да се поеме от външната конструкция ( по правило цялото хидростатично налягане впоследствие се поема от вътрешната конструкция).
- Ще бъдат оформени две площадки за тунелни проходки по нов австрийски тунелен метод за опашката за обръщане на метросъставите и за пешеходната връзка под реката.

Изпълнението на тунелите следва следната схема:
- Сваляне на изкопа до ниво дъно на станцията при изпълнени анкери
- Изграждане на вътрешната конструкция отдолу-нагоре
- Изграждане на входовете към станцията
- Довършителни работи.[*21]
Схеми и организация на движението по време на строителството:

МС 6[*12];МС 6[*16];МС 6[*21].


Метростанция 05 - ул. Ильо Войвода и ул. Панайот Хитов Обектът е част от км 4+320 до км. 4+950 с една метростанция. Следствие от промяната в проекта, тази станция ще е първата от Етап I на изграждане на Трети метродиаметър.
Оборотът на подвижния състав става с "бретел" преди МС 6. За постигане на по-голяма оперативност след МС 5 в посока МС 6 се монтира "S" връзка на релсовия път в направление ляв-десен коловоз. На 20 м преди началота на МС 5, на релсовия път, се монтира така наречената отбивачка.
Участъкът от МС 5 до МС 6 е подземен с преминаване под жп линиите в направление София - Пловдив. Технологията на изграждане на двупътния тунел, предложена в идейния проект, е Нов австрийски тунелен метод (НАТМ). В междустанционния участък, при км 4+720, в района на междустанционната вентилационна уредба и транзитна водоотливна станция, се предвижда изграждането на служебна еднопътна тунелна жп връзка с националната жп мрежа, по която ще става вкарването на подвижния състав. Горното строене на релсовия път за тази връзка се предвижда да бъде изпълнено с дървени или бетонни траверси и релсов път за придвижване на дизелов локомотив.[*6]

Мeтростанция 5 е разположена в зоната от км 4+340 до км 4+454. Изборът на местоположението зависи от пътникопотока и нормативния пешеходен изохрон за обслужване на прилежащите жилищни територии, зони за търговия, обслужване и трудова дейност. Предвидена е и трансферна връзка с наземните видове транспорт. Входовете на МС 5 съгласно идейния проект са оборудвани с общофункционални асансьори, които ще се ползват и от лица с физически увреждания, както и с ескалатори за преодоляване на разлика във височините по-големи от 4 м. Предвижда се МС 5 да е със странични перони. На перона и вестибюла ще има пана за визуална информация и рекламни площи. Пероните ще са преградени към коловозите с преградни остъклени стени с височина до 150 см.[*20]

Оферти се получават до 12 часа на 30 март 2016 г. Отварянето им е предвидено за 14 часа на 30 март 2016 г.[*20]

Строежа на метростанцията, ще започне през есента на 2016 година[*8]

Отпаднали при планирането метростанции

Метростанция 07 - Шипка При последните промени на проекта, с оглед съкращаване на разходите и оптимизиране на линията, тази станция отпадна. Основната причина да се реши станцията да не се изпълнява е взетото решение на Експертен съвет, състоял се на 13.03.2014 г. отклонението на Трети метродиаметър към ж.к. Гео Милев и ж.к. Слатина да се осъществи където е заложена метростанцията, както и сложната и скъпа технология за изграждането: станцията лежи под реката и за да се изпълни е необходимо да се използва тунелен метод на изграждане в тежки геоложки условия.[*2]

Метростанция 13 - Дойран При последните презентации на проекта станцията се обявява за отпаднала. Причините за това отново са свързани с непрактично проектиране, станцията бе заложена така, че предвиденото отклонение към ж.к. Борово започва в средата на перона на станцията. Скъпа технология на изпълнение, подобно на метростанцията на ул. Шипка, метростанция 13-III е ситуирана под река и изпълнението ѝ ще е сложно и скъпо.[*2]

Метродепа

► Метродепо Земляне


Източници:
* 1 - от 21.12.2015; Автор: Милена Василева; Източник: в.к. Строителството и града; Строителството на трети метродиаметър започва след Нова година...,
* 2 - Източник: www.spasimetroto.org; Станции,
* 3 - от 07.10.2015; Автор: Йордан Йорданов; Източник: в.к. Новинар; Депото в "Обеля" - домът на столичното метро,
* 4 - от 28.07.2015; Автор: Милена Василева; Източник: в.к. Строителството и града; Избраха изпълнители за трети метродиаметър,
* 5 - от 08.01.2016; Автор: Лилия Чалева; Източник: www.dir.bg; Търсят изпълнител на станция от трети метродиаметър,
* 6 - от 07.01.2016; Автор: Милена Василева; Източник: в.к. Строителството и града; Търг за нов участък от трети метродиаметър - от театър "Зад канала" до "Владимир...,
* 7 - от 13.01.2016; Автор: publics.bg; Източник: www.publics.bg; Одобрено е предварително финансиране за разширение на метрото,
* 8 - от 13.01.2016; Автор: OFFNEWS; Източник: www.offnews.bg; Строят депо за метрото на ул. "Житница",
* 9 - от 14.01.2016; Автор: ЦГМ; Източник: www.sofiatraffic.bg; Временни организации на движението във връзка със строителството на третия метродиаметър в централната...,
*10 - от 14.01.2016; Автор: Теодор Николов; Източник: в.к. Строител; Проф. д-р. инж. Стоян Братоев: Строителите да се стягат за работа ,
*11 - от 19.01.2016; Автор: OFFNEWS; Източник: www.offnews.bg; Започват третия лъч на метрото, тапи за движението в центъра,
*12 - от 20.01.2016; Източник: Столична Община - www.sofia.bg,
*13 - от 26.01.2016; Автор: Васил Нанчев; Източник: www.monitor.bg; Сонда работи по първата отсечка новото метро,
*14 - от 26.01.2016; Автор: Строителство и Имоти; Източник: www.stroitelstvoimoti.com; 3 години тапи в центъра на София заради строежа на третия метродиаметър,
*15 - от 26.01.2016; Автор: Сияна Севова; Източник: www.standartnews.com; Немска "къртица" дълбае метрото,
*16 - от 27.01.2016; Автор: ЦГМ; Източник: www.sofiatraffic.bg; ЗА АВТОБУСНИ ЛИНИИ №№ 11, 213 И 404,
*17 - от 03.02.2016; Автор: Лилия Чалева; Източник: www.dir.bg; Започна строежът на най-трудната метростанция в София,
*18 - от 10.02.2016; Автор: Милена Василева; Източник: в.к. Строителството и града; София осезателно усеща строителството на третия метродиаметър,
*19 - от 12.02.2016; Автор: Милена Василева; Източник: в.к. Строителството и града; Подготвят промяна на трасето на тролеи 2 и 9 при бул."Гешов" и бул."България",
*20 - от 16.02.2016; Автор: Милена Василева; Източник: в.к. Строителството и града; Удължиха с месец срока за подаване на оферти за МС 5...,
*21 - от 22.02.2016; Автор: Милена Василева; Източник: в.к. Строителството и града; Метростанцията при парка "Заимов" - с 2 входа между театрите "София" и "Зад канала",
*22 - от 07.03.2016; Автор: ЦГМ; Източник: www.sofiatraffic.bg; Промяна в организацията на движението на обществения транспорт,
*23 - от 15.03.2016; Автор: ЦГМ; Източник: www.sofiatraffic.bg; Новият етап от строителството на третия лъч на софийското метро,
*24 - от 22.03.2016; Автор: Милена Василева; Източник: в.к. Строителството и града; Обявиха търга за метродепо "Земляне" 58 милиона лева,

Към страницата: Строителство на 3 метродиаметър Етап 2
Към страницата с метродиаметри 1,2 и 3 >>тук<<.
Flag Counter Изготвил: Petko21; Информацията е последно актуализирана на: 29.03.2016 г.