TransphotoUrban Electric Transit

Строителство на 3 метродиаметър - етап 2

Тръжните процедури за участъка от „Красно село” до „Овча купел”, ще бъдат обявени през месец март 2016 година.[*5]
Строителството ще продължи с етап 2 в участъка ул. Житница — ж.к. Овча Купел 1 и 2 — кв. Горна баня с 4 метростанции. Очаква се строителството да е на отделни етапи и ще започне по-късно от строителството на етап 1 през 2016 година.

За сега са предвидени за изграждане 4 метростанции с 4 километрово трасе.
Избраните за строителство станции с прилежащи участъци са:
  • МС 15 — кръстовището на бул. Президент Линкълн и бул. Никола Мушанов
  • МС 16 — ж.к. Овча Купел 1, кръстовището на бул. Монтевидео и 761 улица
  • МС 17 — ж.к. Овча Купел 2, ул Братя Прошек до МБАЛ Доверие
  • МС 18 — кв. Горна баня, над Околовръстен път.[*1]

Финансирането на този етап 2, ще бъде с европейски средства от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020. В първоначалния вариант проектът предвиждаше изграждане само на Етап 1 от третия метродиаметър, който включва участъка от бул. "Янко Сакъзов" до кв. "Красно село". С измененията се предлага да бъде изграден и Етап 2, който достига до ж.к. "Овча купел" и ще прави връзка с жп линията София – Перник.[*2] Станциите на третата линия на метрото ще са по-дълбоки – под 20 м.[*5]

Строителството по етап 2, ще започне през есента на 2016 година. [*4] И трябва дейностите да приключат до първата половина на 2019 г. В която ще бъдат пуснати в експлоатация етап 1 и 2 от МД3. [*5] Тръжните процедури за втория етап започват през март.[*6]


Метростанции в строеж в периода 2016-2020

Метростанция 15 - кръстовище на бул. Президент Линкълн и бул. Никола Мушанов При последната промяна на проекта, станция МС 15 е преработена от естакадна на подземна. Липсва друга налична информация.

Метростанция 16 - ж.к. Овча Купел 1; кръстовище бул. Монтевидео и ул. 761 Бивша номерация на станцията - 17
При последната промяна на проекта, станция МС 17 е преработена от естакадна на подземна. Липсва друга налична информация.

Метростанция 17 - ж.к. Овча Купел 2; ул. Братя Прошек до МБАЛ Доверие Бивша номерация на станцията - 18
Станцията е подземна с плитко заложение на две нива. На долното (-2 ниво) е перонната зала, която има два вестибюла – един само с ескалатори, един – със стълбище и по един асансьор за перон. На горното ниво е разположена една просторна касова зала, и служебни помещения. Изходите са два – един амфитеатрален (организиран като преход на външното озеленяване към подлезното ниво) и един като подлезен изход от двете страни на ул. Централна, която предстои да се изгради успоредно с метрото.

Дължината на перона е 100 метра, а широчината – 5,50 м.[*3]

Метростанция 18 - кв. Горна баня над Околовръстен път Бивша номерация на станцията - 19
Станцията е разположена перпендикулярно на Столичен околовръстен път и е единствената в Трети метродиаметър станция с островен перон. Западния ѝ край опира до ж.п. линията София – Перник, а източния – в зелената площ, разделяща Столичен околовръстен път от ж.к. Овча купел.

Поради сложността на терена, станцията е дълбоко заложена с общо четири нива. Перонната зала е с висок плафон с пластична сводеста структура на носещите еркерни греди. В средата на перонната зала са разположени две големи носещи колони, крепящи конструкцията. Перонът (-4 ниво) се свързва с вестибюлите чрез изходи с три ескалатора в двата си края, които водят директно до касовите зали, разположени на -1 ниво. Западния вестибюл прави връзка с предвидена интермодална гара по ж.п. линията София – Перник, чрез два изхода, които ще излизат на двата перона на станцията. Това позволява и безопасен достъп до станцията за жителите на кв. Горна баня, попадащи в пешеходна достъпност.[*3]

Отпаднали при планирането метростанции

Метростанция 16 - ж.к. Овча Купел 1; кръстовище бул. Президент Линкълн и ул. Зеленика Отпаднала от проекта, след преразглеждане на трасето и оптимизиране на метростанциите в района.
Станцията трябваше да е втората станция в западния радиус на линията, след МС 15. По конструктивни параметри не се различаваше от станциите в източния радиус. Станцията щеше да разполага с два входа. С ескалатори, асансьор и стълбища пътниците се отвеждат до вестибюлите, които се разполагат над улицата и непосредствено под перонната зала. Между касите трябваше да има два отделени коридора, като и двата трябваше да се падат в платената зона на станцията. От касовите зали трябваше да започват два комплекта ескалатори и стълбища, отвеждащи до перонната зала. Дължината на станцията трябваше да е 104 метра, а широчината на пероните – 3,50 метра.[*3]


Източници:
* 1 - от 08.01.2016; Автор: Милена Василева; Източник: в.к. Строителството и града; Йорданка Фандъкова: До края на януари започва строителството на трети метродиаметър,
* 2 - от 28.11.2015; Автор: Милена Василева; Източник: в.к. Строителството и града; Метрото в "Овча купел" също ще се финансира с европейски средства,
* 3 - Източник: www.spasimetroto.org; Станции,
* 4 - от 13.01.2016; Автор: OFFNEWS; Източник: www.offnews.bg; Строят депо за метрото на ул. "Житница",
* 5 - oт 14.01.2016; Автор: Теодор Николов; Източник: в.к. Строител; Проф. д-р. инж. Стоян Братоев: Строителите да се стягат за работа ,
* 6 - от 26.01.2016; Автор: Строителство и Имоти; Източник: www.stroitelstvoimoti.com; 3 години тапи в центъра на София заради строежа на третия метродиаметър.
Към страницата: Етап 1 Строителство на 3 метродиаметър Етап 3
Към страницата с метродиаметри 1,2 и 3 >>тук<<.
Flag Counter Изготвил: Petko21; Информацията е последно актуализирана на: 29.03.2016 г.