TransphotoUrban Electric Transit
Bulgaria  
Blagoevgrad region

Petrich

Report a mistake on this page  ·  Changes in the Database

Comments: all · electric Bus

Chronology

10.10.2023 Община Петрич пуска обществена поръчка за: Доставка на 3 бр. електрически автобуси (3 бр. нов, соло 12 000 (± 500) мм междуградски електрически автобус с две оси) и 3 бр. зарядни станции (бавно зареждане с възможност да заредят и балансират всички 3 бр. електробуси до 100 % за по-малко от 5 часа с мощност минимум 75 kW/h. Зарядните станции следва да се монтират от изпълнителя;) за тях за нуждите на община Петрич. https://app.eop.bg/today/326764
All Entries

Quick Vehicle Search

Number:

Photos By Route

Route:

Electric Bus Facilities / Operators