TransphotoUrban Electric Transit
Bulgaria  
Gabrovo Province

Gabrovo

Габрово

Editor: ivan3275.

Report a mistake on this page  ·  Changes in the Database

Comments: all · trolleybus · electric Bus

Chronology

19.03.2024 Чериът Моторс е избрана за изпълнител на доставката на 5 броя нови електробуса и зарядни станции към тях, в град Габрово
Приключи процедурата за избор на изпълнител: „Доставка на 5 броя нови електробуси и на 5 зарядни станции за тях“, открита с решение № F407366/09.08.2023 г. на Община Габрово, която бе подадена по пилотната схема за Подкрепа на устойчива градска мобилност от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Сред 5те кандидата в поцедурата, като изпълнител беше избрана нашата компания Чериът Моторс, която участва в търга за доставка на 5 броя нови 7+/-1 метрови електробуса и доставка плюс монтаж на 5 броя зарядни станции за тях. Поръчката включва също така гаранционна поддръжка, сервизно обслужване и обучение на персонала на възложителя – Община Габрово.

Процедурата е обявена под условие, договорът да се изпълнява при осигурено финансиране по НПВУ – Процедура BG-RRP-8.013 “Екологосъобразна мобилност“, след подписване на споразумение с държавата.
01.08.2023 Община Габрово са пуснали по поръчка за 5 електробуса с дължина 6-9 метра. Както и пазарни консултации за 2 електробуса с дължина 12 метра. Същите ще се предоставят за ползване от ОПТ Габрово.
28.05.2015 Троллейбус в городе закрыт. Фактически троллейбусное движение не осуществлялось с 2013 г., однако городской парламент на очередной сессии принял официальное решение поддержать предложение мэра Тани Христовой о дальнейшем развитии сети городского транспорта без троллейбуса. Контактная сеть и оборудование троллейбусного хозяйства будут демонтированы и проданы. Троллейбусы будут утилизированы. В будущем город планирует закупать автобусы на компримированном природном газе и элeктробусы.
25.03.2013 По состоянию на 25.03.2013, в связи с осуществлением проекта на водный цикл Габрово и строительной деятельности на улице "Найден Геров" и "Орловска" троллейбусных линий от муниципального транспортной системы будет обслуживаются автобусами отмечены номерами троллейбусных линий.
All Entries

Quick Vehicle Search

Number:

Photos By Route

Route:

Trolleybus Facilities / Operators


Electric Bus Facilities / Operators

Autobus depot
Opening of electric bus transport — 19.02.2021
Official opening ceremony — 10.03.2021
Functioning charging stations in depot: 1
List of the models
Vehicles without photos
Active Photographers of the City

1st place: Ymtram — 43 photos
2nd place: bobi mw — 22 photos
3rd place: KRAKOMOBILA — 14 photos

Full list of photographers

   

Random PhotoNew Photos