TransphotoUrban Electric Transit
Bulgaria  
Pernik Province

Pernik

Перник

Editor: ivan3275.

Report a mistake on this page  ·  Changes in the Database

Comments: all · trolleybus · electric Bus

Chronology

20.10.2022 Подготвя се изграждане на кабелни трасета за захранване на зарядните станции за бъдещите електрически автобуси в Перник, съобщиха от Общината.

Общинското предприятие "Градски транспорт" е обявило обществена поръчка на стойност 483 000 лв. без ДДС. Предвижда се да се изградят трасета с обща дължина 200 м. По-голямата част от тях — 180 м, ще обезпечат захранването на пет бавнозарядни станции в депото в кв. "Църква", където ще се обособи покрито хале за престой и зареждане на електробусите.

Двойна бързозарядна станция ще бъде монтирана на крайната спирка на линия 16.

Община Перник очаква пет електробуса по проект за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Околна среда“ 2014-2020 година. Проектът цели да се намалят емисиите на фини прахови частици и азотни окиси във въздуха на Перник, както и да се създаде по-ефективен и екологичен обществен транспорт в общината.

Община Перник вече получи 13 нови автобуса на природен газ. Те са осигурени по проект за интегриран градски транспорт.

Новите 18 автобуса ще обхванат цялата градска мрежа.
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/regi...obusi-v
15.01.2022 Пуск на обществена поръчка, свързана с доставка на 5 бр. електрически автобуси и 5 бр. бавнозарядни станции, както и 1 брой двойна бързозарядна станция за едновременно зареждане на два автобуса, за нуждите на „Градски транспорт Перник“ ЕООД. Обновяването на автопарка на „Градски транспорт Перник“ ЕООД с 5 броя нови електробуса за нуждите на обществения градски транспорт на Община Перник.
10.04.2017 За периода от 01.04.2017г.до 13.04.2017г. започна цялостно поетапно разоборудване и утилизация на всички останали тролейбуси,както и изчистване на площадката в депото от вече закрития тролейбусен транспорт в град Перник.Предстои и демонтиране на тролейбусната мрежа в града,която бе продадена на търг за скрап,за сумата от 202 500 лв. Сумата е преведена в сметката на тролейбусното дружество за погасяване на дългове.Както контактната мрежа така ще бъдат и демонтирани и стълбовете,с което се слага окончателно край на тролейбусния транспорт в Перник.Все още не е ясна съдбата на тролейбусното депо за какво ще се ползва.
22.02.2017 Trolley 118 was bought by "Association public transport and infrastructure" Sofia, to preserve for museum purposes "DAC-Chavdar 317ETR". A soon transport in Sofia.
10.12.2016 The final closure of the trolleybus system as per mayor's Vyara Tserovska request was approved by the city council on 10.12.2016. Detailed info here.
All Entries

Quick Vehicle Search

Number:

Photos By Route

Route:

Trolleybus Facilities / Operators


Electric Bus Facilities / OperatorsNew Photos

» Trolleybus — 110, 116, 202, 204, 208, 213, 214, 223, 228.
All updates

Information

София Тролейбусен Транспорт - Перник

Active Photographers of the City

1st place: KRAKOMOBILA — 43 photos
2nd place: Ymtram — 33 photos
3rd place: David Pearson — 14 photos

Full list of photographers

   

Random PhotoNew Photos