TransphotoUrban Electric Transit
Bulgaria  
Pernik Province

Pernik

Перник

Editor: ivan3275.

Report a mistake on this page  ·  Changes in the Database

Comments: all · trolleybus · electric Bus

Chronology

12.11.2023 Поръчката за 5 броя — 9,5 м електробуси е прекратена.
10.10.2023 Община Перник пусна обществена поръчка за:
№1: Доставка на 5 (пет) броя нови електрически нископодови автобуси, Категория М3, Клас I и специализирано допълнително оборудване към тях, за обществения транспорт (градски и междуселищен). Автобусите предмет на обособена позиция едно трябва да бъдат- нови, нископодови, соло, 9-10 м. градски електрически автобус с две оси, категория M3, новопроизведени в серийно производство (неограничена серия).
Специализираното оборудване е изчерпателно описано в техническата спецификация, по настоящата позиция включва 4 (четири) броя зарядни станции за бавно нощно зареждане, с протокол за съответствие на европейските стандарти с изходен куплунг (към превозното средство) – Европейски стандарт CCS Type2/Combo2, съгласно SAEJ1772 — европейска версия IEC 62196, така че да е изпълнено условието да заредят и балансират електробуса до 100 % (до максимално ниво на заряд SOCm) за по-малко от 5 часа.

№2: Доставка на 1 (един) брой нов електрически автобуси категория M3, Клас II и специализирано допълнително оборудване към него, за обществения транспорт (градски и междуселищен).Автобуса предмет на обособена позиция № 2 трябва да бъде — нов, соло 12 000 (± 500) мм междуградски електрически автобус с две оси, категория M3, Клас II, новопроизведени в серийно производство (неограничена серия).
Специализираното оборудване е изчерпателно описано в техническата спецификация, по настоящата позиция включва 1 (един) брой зарядни станции за бавно нощно зареждане, с протокол за съответствие на европейските стандарти с изходен куплунг (към превозното средство) – Европейски стандарт CCS Type2/Combo2, съгласно SAEJ1772 — европейска версия IEC 62196, така че да е изпълнено условието да заредят и балансират електробуса до 100 % (до максимално ниво на заряд SOCm) за по-малко от 5 часа;
https://app.eop.bg/today/333377
31.08.2023 Община Перник пуска в движение от тази есен пет нови електрически автобуса, съобщиха от общинския пресцентър. Те ще превозват пътниците по линия №16. Към момента се подготвя хале с пет бавнозарядни станции, ще бъде изградена и бързозарядна станция за автобусите на Начална спирка.

Новите електробуси са с екологичен стандарт Евро VІ и са оборудвани с климатизация както за водача, така и за пътниците. Те разполагат с рампа за достъп на трудноподвижни лица и детски колички, и специализирано място за разполагането им в салона. В новото попълнение на автопарка на градския транспорт ще бъдат интегрирани система за таксуване на пътниците и информационна система.

Автобусите са закупени от община Перник по проект за подобряване качеството на атмосферния въздух по Оперативна програма "Околна среда”. Целта е осигуряване на по-ефективен, бърз и екологичен градски транспорт с по-малко потребление на енергия и намаляване на отрицателното влияние върху околната среда.
20.10.2022 Подготвя се изграждане на кабелни трасета за захранване на зарядните станции за бъдещите електрически автобуси в Перник, съобщиха от Общината.

Общинското предприятие "Градски транспорт" е обявило обществена поръчка на стойност 483 000 лв. без ДДС. Предвижда се да се изградят трасета с обща дължина 200 м. По-голямата част от тях — 180 м, ще обезпечат захранването на пет бавнозарядни станции в депото в кв. "Църква", където ще се обособи покрито хале за престой и зареждане на електробусите.

Двойна бързозарядна станция ще бъде монтирана на крайната спирка на линия 16.

Община Перник очаква пет електробуса по проект за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Околна среда“ 2014-2020 година. Проектът цели да се намалят емисиите на фини прахови частици и азотни окиси във въздуха на Перник, както и да се създаде по-ефективен и екологичен обществен транспорт в общината.

Община Перник вече получи 13 нови автобуса на природен газ. Те са осигурени по проект за интегриран градски транспорт.

Новите 18 автобуса ще обхванат цялата градска мрежа.
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/regi...obusi-v
15.01.2022 Пуск на обществена поръчка, свързана с доставка на 5 бр. електрически автобуси и 5 бр. бавнозарядни станции, както и 1 брой двойна бързозарядна станция за едновременно зареждане на два автобуса, за нуждите на „Градски транспорт Перник“ ЕООД. Обновяването на автопарка на „Градски транспорт Перник“ ЕООД с 5 броя нови електробуса за нуждите на обществения градски транспорт на Община Перник.
All Entries

Quick Vehicle Search

Number:

Photos By Route

Route:

Trolleybus Facilities / Operators


Electric Bus Facilities / OperatorsNew Photos

» Construction of electric bus charging stations and expansion of the depot — 2023 — 2024
» The new SOR electric buses of the city of Pernik — 2023
» Non-revenue trolleybus lines — 2012
All updates

Information

София Тролейбусен Транспорт - Перник

Active Photographers of the City

1st place: KRAKOMOBILA — 49 photos
2nd place: Ymtram — 33 photos
3rd place: ckd_ds — 14 photos

Full list of photographers

   

Random PhotoNew Photos

1