TransPhotoTransPhotoUrban Electric Transit
Czech Republic  
Ústecký

Děčín

Tetschen-Bodenbach

Editors: Михаил Исаков, Lada 2101.

Report a mistake on this page  ·  Changes in the Database

Comments: all · trolleybus

Chronology

14.12.1973 Ukončení trolejbusového provozu v Děčíně.

End of trolleybus operation in Děčín.
01.01.1958 Otevření trolejbusové linky 3 z Chrochvic přes průmyslovou oblast Rozbělesy, Podmokly, centrum města na Kamenickou.
Prakticky dokončení dečínské trolejbusové sítě.

Opening of trolleybus line no. 3 from Chrochvice through the industrial area Rozbělesy, via Podmokly, the city center to Kamenická loop.
Practically completion of the Dečín trolleybus network.
16.03.1953 Otevření trolejbusové linky č. 2 z Bynova přes Podmokly a centrum na Staré Město.

Opening of trolleybus line no. 2 from Bynov via Podmokly and city centre to Staré Město loop.
06.01.1950 Zahájení provozu trolejbusové dopravy v Děčíně.

Start of trolleybus operation in Děčín.
All Entries

Quick Vehicle Search

Number:

Photos By Route

Route:

Trolleybus Facilities / Operators


City Photo Galleries   

Random Photo

1


New Photos

1