TransphotoUrban Electric Transit
Bulgaria  
Vidin Province

Vidin

Видин
Report a mistake on this page  ·  Changes in the Database

Comments: all · trolleybus

Quick Vehicle Search

Number:

Photos By Route

Route:

Trolleybus Facilities / Operators


City Photo Galleries


New Photos

» Trolley contact network
» Trolley contact network
» Trolley contact network
All updates

Information

Към 1988-1990 година се строи тролейбусната мрежа в града. Били са предвидени 3 основни маршрута.
В периода 1990-1993 е бил предвиден пуск на тролейбусното движение, който така и не е осъществен.
Закупени са тролейбуси за града и са съхранявани в тролейбусното депо.
По-късно започват кражби на контактната мрежа, след което е решено че тролейбусен транспорт в града няма да се развива.
Продадени са закупените тролейбуси.

Active Photographers of the City

1st place: 9TrL194 — 4 photos

Full list of photographers

   

New Photos